Kolejny grant dla Gminy Gruta!


Szanowni Państwo!
Do Gminy Gruta trafi finansowe wsparcie w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Gruta wnioskowała o powierzenie grantu w ramach w/w konkursu. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, a aplikacja została zaakceptowana. Wkrótce podpiszemy umowę dzięki której otrzymamy kwotę 193 110,00 zł.
Zasady przyznawania środków, które nie wymagają żadnego wkładu własnego, wynikają z algorytmu. Jest on jednolity dla całej Polski i uwzględnia dwa parametry. Pierwszym z nich jest liczba mieszkańców, a drugim zamożność samorządów mierzona w zależności od współczynnika dochodów, który jest podawany przez Ministerstwo Finansów.
Otrzymane środki posłużą rozwojowi infrastruktury IT w urzędzie. Wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania krytycznych usług w urzędzie, poprzez zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz licencji bezpieczeństwa, a także m.in. jego instalację, wdrożenie i konfigurację wraz z przeniesieniem zasobów na systemy wirtualne. Ponadto, stworzymy środowisko zapewniające działanie kluczowych systemów informatycznych w przypadku krytycznej awarii.