Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”


W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”, przypominam mieszkańcom Gminy Gruta, zainteresowanym wsparciem na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem o możliwości składania wniosków.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gruta w terminie do 26 października 2021 r.
 (w godzinach pracy urzędu).

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 2, lub pod numerem telefonu 56 468312 wew. 120.

Jednocześnie informujemy, iż oświadczenia na dzieci byłych pracowników Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Mełnie są przyjmowane, natomiast zostaną rozpatrzone po uzyskaniu  opinii z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Bydgoszczy czy Zakład ten jest traktowany jako PGR.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu i do składnia wniosków