Ogłoszenie dot. awarii

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie informuje, że wszelkie awarie związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków po godzinach pracy należy zgłaszać na telefon alarmowy nr
537 205 108.

Aktualne wyniki badań wody

Gmina Gruta prezentuje w załączeniu aktualne wyniki badań wody
na terenie Gminy Gruta.