Ocena nr 79/NHK/2019 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gruta