Sprawozdanie z badań nr 178/S/G/19/L.HK SUW Boguszewo