XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Kolejny rok i kolejne gminne zmagania uczniów z wiedzy pożarniczej.

29 marca 2017 roku w konkursie dwuetapowym (testy i odpowiedzi ustne) udział wzięli uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjum. Oceniała komisja w składzie: st. kpt. PSP Sławomir Chyła – przewodniczący, Hanna Szumotalska – sekretarz i Mariusz Maciejewski – członek.

W grupie pierwszej – szkoły podstawowe – największą ilość punków zdobyły Katarzyna Kuffel (Gruta) i Laura Dubowska (Boguszewo), a w drugiej – gimnazjalnej – Artur Kania i Szymon Rząca.

Uczniowie ci reprezentować będą naszą gminę na turnieju powiatowym, który odbędzie się 8 kwietnia br. w Świeciu nad Osą.

XXXX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w imieniu Haliny Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta, otworzył Jarosław Poznański, sekretarz urzędu, który życzył uczestnikom jak najlepszych wyników.

Na sali obecni byli również: Renata Kurkus, inspektor oświaty oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójt,  wręczył je sekretarz gminy.

RAS. Foto: RAS i MM.