„Wypięknieją świetlice wiejskie”


dasdW odpowiedzi na złożony przez Wójta Gminy Gruta wniosek o dofinansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”   dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego  w Toruniu  Wójt Halina Kowalkowska wraz ze Skarbnikiem Haliną Saucha podpisały umowę, w ramach której Gmina Gruta otrzyma środki na realizację ww. operacji. Zadanie jest dofinansowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jego wartość to 407605,79 zł, natomiast  dofinansowanie  wyniesie  259359,00 zł,  w ramach  tych środków zostaną wykonane najpilniejsze  prace  w sześciu świetlicach wiejskich. Środki na realizację przedsięwzięcia Gmina Gruta pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR).

 

 

loga