Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gruta, gm. Gruta stanowiącej część działki nr 272/3 o pow. 0,1506 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018507/4