WNIOSKI ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO NA 2023 ROK


Wszyscy zainteresowani zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie 2 tys. zł za tonę w roku 2023, proszeni są o składanie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki wniosków są dostępne w biurach GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie Gminy Gruta (załącznik poniżej),
Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2023 będą przyjmowane od 16 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r., limit zakupu węgla na rok 2023 wynosi 1,5 tony.
Ponadto informujemy, że:
– nie wykorzystany limit zakupu węgla w 2022 r. w cenie preferencyjnej przysługujący na jedno gospodarstwo domowe – 1,5 tony przechodzi na rok 2023 r. i łącznie będzie wynosił 3 tony.
– osoby które złożyły wniosek na preferencyjny zakup węgla w 2022 r. a go nie otrzymają w roku bieżącym, to wnioskowana ilość węgla automatycznie przechodzi na rok 2023 r.
– dystrybucja węgla w Gminie Gruta trwa od 30 listopada br., rozdysponowano 300 ton opału, obecnie Gmina Gruta nie otrzymuje przydziału węgla z PGG, więc jego dystrybucja została wstrzymana do odwołania.