WNIOSKI ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO NA 2023 ROK – termin do 31.01.2023 r.

Wszyscy zainteresowani zakupem  węgla kamiennego w preferencyjnej  cenie 2 tys. zł za tonę w roku 2023,  proszeni są o  składanie wniosku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki wniosków  są  dostępne w biurach GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej  w formie załącznika pod adresem:

https://gruta.pl/wp-content/uploads/2023/01/WNIOSEK-O-ZAKUP-PREFERENCYJNY-PALIWA-2023.pdf

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego  na rok 2023 są przyjmowane od 16 grudnia 2022 r. , ze względu na duże zainteresowanie zakupem węgla wydłużamy okres przyjmowania wniosków do dnia 31.01.2023 r.

Ponadto informujemy, że:

–   niewykorzystany limit  zakupu  węgla w 2022 r.  w cenie preferencyjnej przysługujący na jedno gospodarstwo domowe –  1,5 tony  przechodzi na rok 2023 r.  i łącznie będzie  wynosił 3 tony.

– osoby które złożyły wniosek na preferencyjny zakup węgla  w 2022 r. a go nie otrzymały w roku 2022 r., to wnioskowana ilość węgla automatycznie przechodzi na rok 2023 r.

WNIOSKI ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO NA 2023 ROK

Wszyscy zainteresowani zakupem węgla kamiennego w preferencyjnej cenie 2 tys. zł za tonę w roku 2023, proszeni są o składanie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki wniosków są dostępne w biurach GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej na stronie Gminy Gruta (załącznik poniżej),
Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2023 będą przyjmowane od 16 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r., limit zakupu węgla na rok 2023 wynosi 1,5 tony.
Ponadto informujemy, że:
– nie wykorzystany limit zakupu węgla w 2022 r. w cenie preferencyjnej przysługujący na jedno gospodarstwo domowe – 1,5 tony przechodzi na rok 2023 r. i łącznie będzie wynosił 3 tony.
– osoby które złożyły wniosek na preferencyjny zakup węgla w 2022 r. a go nie otrzymają w roku bieżącym, to wnioskowana ilość węgla automatycznie przechodzi na rok 2023 r.
– dystrybucja węgla w Gminie Gruta trwa od 30 listopada br., rozdysponowano 300 ton opału, obecnie Gmina Gruta nie otrzymuje przydziału węgla z PGG, więc jego dystrybucja została wstrzymana do odwołania.

 

NUMER KONTA ZAKUP WĘGLA

DLA OSÓB , KTÓRE CHCĄ ZAPŁACIĆ ZA WNIOSKOWANY PREFERENCYJNY ZAKUP  WĘGLA   PRZELEWEM,  PODAJEMY DANE DO PRZELEWU:

ODBIORCA 

GMINA GRUTA, GRUTA 244

NR  KONTA 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

 Kwota:  ilość wnioskowanych ton węgla  x 2000 zł

Tytułem: zakup  preferencyjny węgla

UWAGA!

Jeżeli konto z którego dokonywana jest płatność nie należy do osoby która wnioskowała o węgiel  to tytuł przelewu powinien  zawierać:

 Tytułem: Zakup preferencyjny węgla,  + imię i nazwisko osoby na rzecz  której dokonujemy płatności  za węgiel