WNIOSKI ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO- WĘGLA KAMIENNEGO NA 2023 ROK – termin do 31.01.2023 r.


Wszyscy zainteresowani zakupem  węgla kamiennego w preferencyjnej  cenie 2 tys. zł za tonę w roku 2023,  proszeni są o  składanie wniosku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie (biura przed bankiem w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki wniosków  są  dostępne w biurach GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej  w formie załącznika pod adresem:

https://gruta.pl/wp-content/uploads/2023/01/WNIOSEK-O-ZAKUP-PREFERENCYJNY-PALIWA-2023.pdf

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego  na rok 2023 są przyjmowane od 16 grudnia 2022 r. , ze względu na duże zainteresowanie zakupem węgla wydłużamy okres przyjmowania wniosków do dnia 31.01.2023 r.

Ponadto informujemy, że:

–   niewykorzystany limit  zakupu  węgla w 2022 r.  w cenie preferencyjnej przysługujący na jedno gospodarstwo domowe –  1,5 tony  przechodzi na rok 2023 r.  i łącznie będzie  wynosił 3 tony.

– osoby które złożyły wniosek na preferencyjny zakup węgla  w 2022 r. a go nie otrzymały w roku 2022 r., to wnioskowana ilość węgla automatycznie przechodzi na rok 2023 r.