Ważne spotkanie


wiktor_kulerskiWiktor Kulerski (ur. 20 marca 1865 w Grucie, zm. 18 września 1935 w Owczarkach koło Grudziądza) – polski działacz społeczno-polityczny, dziennikarz i wydawca, senator II i III kadencji.

Rozbudzona potrzeba pisania skierowała Kulerskiego w stronę dziennikarstwa. Zdecydował się na założenie polskiej gazety z siedzibą w Grudziądzu. Pierwszy numer Gazety Grudziądzkiej wyszedł w 1894 r. Powstanie gazety szło w parze z otwarciem Zakładów Graficznych jego imienia, które poza wymienioną gazetą i jej dodatkami, wydawały inne tytuły prasowe oraz książki i broszury. Przy wydawnictwie powstała także Księgarnia Wysyłkowa Gazety Grudziądzkiej, która zajmowała się rozpowszechnianiem czasopism i periodyków.
Poza pracą dziennikarską i wydawniczą Kulerski był aktywnym działaczem społecznym i politycznym.

W przeddzień kolejnej rocznicy urodzin W. Kulerskiego, Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, zorganizowała spotkanie z panią Karolą Skowrońską z Grudziądza, wieloletnią dyrektor Biblioteki Miejskiej. Patronatem honorowym to ważne spotkanie objęła wójt Halina Kowalkowska.

Skowrońska wiele lat swojej pracy zawodowej poświęciła w szerokim znaczeniu W. Kulerskiemu. Dzięki niej książnica w Grudziądzu w sposób wręcz niewiarygodny powiększyła zbiory wszelkich pism publikowanych przez tego wydawcę.

Warto dodać, że biblioteki w Grudziądzu i Grucie noszą imię Wiktora Kulerskiego.

Obecni na spotkaniu radni, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz gimnazjaliści z wielką uwagą słuchali ciekawej prelekcji K. Skowrońskiej, erudytki i purystki.

– Urodzony w Grucie Wiktor Kulerski jest chlubą nie tylko tej gminy, ale całego Pomorza. Ten człowiek dokonał rzeczy niebywałych. Wydawana przez niego Gazeta Grudziądzka miała jeden z największych nakładów w Europie i docierała na inne kontynenty – perorowała pani Karola.

 To było ważne spotkanie. Zainteresowanych W. Kulerskim zapraszamy na strony internetowe, gdzie jest wiele informacji o człowieku urodzonym w Grucie.

                                                                       Zdjęcie W. Kulerskiego – archiwum.

                                                                       Tekst/foto: RAS