Spotkanie z kulturą żydowską


 

spotkaniezkulturazydowska

 

Mój ojciec był dobrym człowiekiem… to historia rodziny Adolfa i Otylii Dmetreckich uhonorowanych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za bezinteresowną pomoc niesioną Żydom w czasie II wojny światowej, opowiedziana przez ich córkę Janinę Dmetrecką. Na jej podstawie młodzież naszego gimnazjum  stworzyła opowieść graficzna ukazującą  losy rodziny Dmetreckich.

Historia ta stała się pretekstem do przybliżenia lokalnej społeczności kultury żydowskiej. Opowiedzieli o niej i o roli ksiąg w judaizmie przedstawiciele Gdańskiej Gminy Żydowskiej Michał Rucki i Jakub Skrzypczak. Obecni na spotkaniu w szkolnej sali gimnastycznej mogli  obejrzeć Torę, Talmud i zadawać pytania naszym gościom.

Głównym ogniwem spotkania była jednak opowieść graficzna, którą po wystąpieniu członków gminy żydowskiej przedstawiły Adrianna Brzyska, Wiktoria Pieniek i Kamila Wesołowska. Uczennice wcieliły się w role bohaterów oraz narratora opowieści, do której zdjęcia powstawały w Grucie, Toruniu, Mełnie, Dąbrówce Królewskiej czy Rulewie.

Spotkanie z judaizmem i Polakami – Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata – zakończyła opowieść dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotra Tarnowskiego oraz pracownika naukowego doktor Danuty Drywy, którzy przedstawili życie więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, posługując się bogatym materiałem fotograficznym oraz przywiezionymi przez siebie na krótką wystawę czasową artefaktami (pierścionki, obrączki, obrazki namalowane przez więźniów).

Zakończeniem spotkania były podziękowania dla osób, które udzieliły wsparcia twórcom opowieści graficznej. Jako wyraz wdzięczności za okazaną pomoc otrzymali oni jej wersję drukowaną. Również w tym samym czasie głos zabierali zaproszeni goście: wójt Halina Kowalkowska, ks. prałat Wojciech Niedźwiecki, wiceprzewodniczący Gdańskiej Gminy Żydowskiej Michał Rucki oraz dyrektor Zespołu Szkół Krzysztof Ficek, który w imieniu organizatorów wręczył darczyńcom podziękowania.

Spotkanie w marcowy wieczór zakończyła wspólna modlitwa o pokój, którą razem odmówili ks. kanonik Henryk Szczodrowski oraz Michał Rucki.

Po zakończeniu spotkania wielu gości jeszcze długo dyskutowało ze sobą przy ciastkach i kawie.

Opowieść graficzna powstała w ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Kamienie Pamięci  – życie za życie” z inicjatywy i pod kierunkiem katechety ks. Kamila Pańkowca oraz nauczyciela historii Tomasza Piwowarskiego.

 

Teskt: (TP). Foto: RAS