Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.


Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

  • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu
  • Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gruta na rok 2023. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Czas realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
  • Zwierzęta zostaną także bezpłatnie oznakowane w ramach Akcji
  • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta,

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.

Załączniki