Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji