Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi od dnia 1 stycznia 2022 r.: