Niezapomniana zabawa seniorów!


Zapewne najstarsi seniorzy nie pamiętają tak dobrej zabawy andrzejkowej, jaką zafundowano im w Gminnym Centrum Kultury 22 listopada (termin wynikał z cykliczności spotykań). Dyrektor Hanna Szumotalska już na dzień wcześniej miała wszystko obmyślane i przygotowane, od tańca po wróżby.

W kwestii zabawy na parkiecie pomogła jej wolontariuszka Natalia Szumotalska.
To ona zachęcała towarzystwo do zabawy (w tym tańców animacyjnych) od pierwszych niemal minut i nie zwolniła tempa do końca! Tradycyjne wróżby przeprowadzały instruktorki
GCK Katarzyna Ryzner i Mariola Klasińska.

Należy podkreślić, że jeśli chodzi o konsumpcję, to seniorzy zorganizowali ją we własnym zakresie, po prostu każdy coś przyniósł.

Ten wieczór był ważny nie tylko ze względu na andrzejkowa tradycję, ale również
dlatego, że właśnie w tym dniu seniorzy postanowili „ochrzcić” swoją grupę. Na kilka propozycji nazwy wybrano… Wiecznie młodzi.

Mieszkańcy gminy, którzy spotkali się w Centrum bawili się wyśmienicie, co widać na załączonych zdjęciach. Przeróżne tańce zaproponowane przez Natalię, urozmaicone wróżby, wspólne śpiewanie – wszystko to sprawiło, że atmosfera była na medal. Humor nie opuszczał nikogo nawet na chwilę.

Na zakończenie, dyrektor dziękując wszystkim za wspólny wieczór andrzejkowy dodała, że drzwi do Klubu Seniora są nadal otwarte i każdy, kto jeszcze się waha, powinien przyjść do GCK jak najszybciej!

    (ars) Foto: N.SZ/H.SZ