Konsultacje Społeczne


W załączeniu prezentujemy dokumenty dot. konsultacji społecznych.

Badania ankietowe są przeprowadzane od 3 marca do 13 marca br. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Zespołu Roboczego.

Załączniki