Kolejne dofinansowanie dla naszej gminy!


🚌📝 Wspaniałe wiadomości! Dnia 13 września 2023 roku, Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski oraz Pani Skarbnik Gminy – Halina Saucha, podpisali umowę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na “Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”. 🌟

To ogromny krok w kierunku wsparcia naszej społeczności. 🤗 Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 330 000,00 zł, co stanowi imponujące 85% całkowitej wartości! 💰

To niezwykle ważne, że te środki pochodzą z realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 🌍

Teraz będziemy mieć nowy pojazd, który pomieści aż 23 osoby niepełnosprawne. 🙌🚍 To znaczy, że więcej naszych mieszkańców będzie miało dostęp do niezbędnych usług i aktywności społecznych.

Zakup nowego auta to duży wkład w poprawę jakości życia naszej społeczności! 💪❤️ To prawdziwy dowód na to, że wspólnymi siłami możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich! 🌈✨ #Dofinansowanie #TransportNiepełnosprawnych #GminaGruta #WspólnieMocniejsi #PFRON #ProgramWyrównywaniaRóżnicMiędzyRegionamiIII #GrutaGminaPełnaPerspektyw