Inspekcja Gotowości Operacyjnej


26 kwietnia 2017 r. w godzinach 12.15-13.30 w jednostce OSP Gruta w obecności komendanta gminnego – Sławomira Chyły, prezesa OSP Gruta – Stefana Falkowskiego, v-ce prezesa Zbigniewa Makowskiego, naczelnika jednostki – Mariana Piechowskiego i pracownika ds. ppoż. z Urzędu Gminy– Mariusza Maciejewskiego, odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przeprowadzonej przez Zespół Inspekcyjny w składzie: bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz mł. bryg. Paweł Stachowicz – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

Podczas inspekcji kontrolowano gotowość operacyjną jednostki w dziedzinach, takich jak: alarmowanie OSP, gotowość operacyjna ratowników OSP, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, stan techniczny infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną, dokumentację, ćwiczenie – pożar wewnętrzny na poziomie parteru plus osoby poszkodowane, silne zadymienie, wprowadzenie jednego prądu wody z szybkiego natarcia z przeszukaniem pomieszczeń i ewakuacja osoby poszkodowanej. Na alarm stawiło się 14 ratowników.

W wyniku przeprowadzonej inspekcji jednostka OSP Gruta otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Po zakończonym przeglądzie z gotowości operacyjnej, komisja w składzie: mł. bryg. Jacek Modliborski, mł. bryg. Paweł Stachowicz, mł.asp. Tomasz Zimmermann i inspektor Tomasz Wiśniewski przeprowadziła przegląd jednostki, m.in. sprawność techniczna pojazdów, w obecności naczelnika dh Mariana Piechowskiego.

Jednostka w tej dziedzinie otrzymała ogólną ocenę 4,5.

                                                                                                           Tekst/foto: B. Osmańska