Informacja ws. mobilnej zbiórki odpadów


Zmiana zasad przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gruta.
Do 19 kwietnia 2019 r. (do piątku) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 5 bądź telefonicznie 56 468 31 21) zgłoszenia adresów nieruchomości, z których ma zostać odebrany odpad.W zgłoszeniu zaznaczamy rodzaj oraz ilość odpadu przeznaczonego do odbioru. Następnie w maju Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia przygotują harmonogram odbioru uwzględniając wyłącznie adresy zgłoszonych posesji. W sprawie harmonogramu pracownik Urzędu Gminy Gruta będzie kontaktował się telefonicznie z osobami, które dokonają zgłoszenia do 19 kwietnia.
Na plakacie poniżej znajduje się lista odpadów, które można zgłosić do zbiórki.

mobilna-zbiórka-2019_Strona_1