Informacja nt. odpadów


pojemnikiInformujemy, że w związku z faktem, iż pracownicy MWiO Grudziądz nie są uprawnieni do wejścia na teren nieruchomości, z której odbierane są odpady – uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Gruta o wystawianie pojemników z odpadami przed posesję od godziny 6:00 rano w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewystawienie pojemnika z odpadami przed odbiorem może skutkować nieodebraniem odpadów.

Jednocześnie wskazujemy, że w sytuacjach szczególnych (np. w przypadku osób starszych, schorowanych, etc.) istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Gruta.