Informacja dotycząca opłaty za odpady komunalne


Uprzejmie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz numer rachunku bankowego nie uległy zmianie.

Dowody wpłaty za odpady komunalne będą dostarczane przez Inkasenta oraz będzie można je odebrać w Urzędzie Gminy Gruta w pokoju nr 5.