Gmina Gruta realizuje projekt: „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”- rekrutacja


 

 

Celem Projektu jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną  20 osób (15K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Gminy Gruta.

Projekt skierowany jest do osób:

  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Gruta,
  • nie biorących udziału w innym projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”.

Kryteria dodatkowe punktowane:

  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba zamieszkująca obszar rewitalizacji (Kitnowo, Jasiewo, Dąbrówka Królewska
    i Mełno ZZD),
  • osoba korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),
  • osoba zamieszkała w miejscowości Salno.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i animacji, w tym otwarte działania integracyjne:

– zajęcia sportowo- rekreacyjne,

– zajęcia z psychologiem,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z dietetykiem,
–  warsztaty edukacyjno-animacyjne,

– zabawa integracyjna,

– wizyty studyjne.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie osobiście dokumentów do Urzędu Gminy Gruta lub przesłanie pocztą tradycyjną formularza rekrutacyjnego na adres Gruta 244, 86-330 Mełno z dopiskiem „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”.

Rekrutacja trwa od 29.04.2021 r. do 13.05.2021 r.

Uwaga!
W związku z nie skompletowaniem listy uczestników do projektu, proces rekrutacji może zostać wydłużony do 13.08.2021 r., zgodnie z zapisami § 6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”.
W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, pokój 2  w godzinach urzędowania.

Osoba do kontaktu: Natalia Olechnowicz-Mućka, tel. 512-925-237, adres e-mail n.olechnowicz@gruta.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Wartość projektu: 37 160,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 34 660,00 zł.