Czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie.


Szanowni Państwo!

W związku z prośbą Zarządu Alter Power Sp. z o.o. informujemy, że w dniach 20-31 marca 2023 roku zaplanowano czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie. W związku z powyższym może niestety wystąpić okresowo zwiększona uciążliwość odorowa w najbliższej okolicy biogazowni. Jednocześnie informujemy, iż spółka zadeklarowała że dołoży wszelkich starań aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki tych działań.