Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Dla Dzieci i Młodzieży “Ognik”!


b320775de3c297425b69dccc362220a9_LKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w ramach edycji 2018 Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) poparł propozycję zadania ogólnomiejskiego pod tytułem Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” rozpocznie swoją działalność od dnia 26 marca 2019 r. Centrum zlokalizowane jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej 1 w Grudziądzu.

W ramach zajęć odwiedzający będą mogli zapoznać się z pracą strażaka, zagrożeniami pożarowymi czającymi się w domowym pokoju, kuchni czy łazience. Duży nacisk położony jest także na bezpieczeństwo nad wodą zarówno w porze letniej jak i zimowej. Na przestrzeni kilkunastu metrów dzieci na własne oczy będą mogły porównać piękny las i zniszczenia które dokonuje w tym środowisku pożar, który często rozpoczyna się od małego pożaru traw lub miejsc biwakowych.

Warto zaznaczyć, iż gmina Gruta przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w wysokości 9 tys. złotych.

Więcej i regulamin udziału dostępny jest na stronie Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu pod adresem: Klik