Ocena jakości wody z dnia 3 sierpnia 2023 roku przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Mełno zasilanej wodą z wodociągu publicznego Plemięta oraz Boguszewo