Ocena jakości wody RSP Gołębiewko z dnia 03 lipca 2023 r.