Analiza złożonych ankiet dot. funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi


waste-managementSzanowni Państwo,

W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy  ankietę dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Celem ankiety było poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i też w ten sam sposób wygenerować odpowiedzi lub pobrać ją w siedzibie tut. Urzędu. Ankietę wypełniło 120 ankietowanych w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w sposób tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych.

Analiza dostępna jest w załączeniu.

Załączniki