Aktywnie w Dolinie Osy


 

Gmina Gruta zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywnie w Dolinie Osy”

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2021  r. do 31 lipca 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy wiejskiej Gruta (ew. obszar LSR).

Uczestnikami Projektu muszą być (kryteria obligatoryjne):

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie obszaru LGD „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”,
 • osoby które nie biorą udziału w innym projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis –Rozwój przez Tradycję”.

Kryteria dodatkowe punktowane:

 • osoba zamieszkuje obszar Gminy Gruta,
 • kobieta
 • osoba w wieku: kobieta powyżej 60 lat, mężczyzna powyżej 65 lat,
 • osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoba korzystająca z PO PŻ.

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i animacji, w tym otwarte działania integracyjne:

 • warsztat florystyczny,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztat komputerowy,
 • warsztat rękodzieła
 • spacery nordic walking,
 • spotkania z psychologiem,
 • wyjazdy integracyjne,
 • Festyn Integracyjny,
 • wykład o zdrowym odżywianiu,
 • wykład- pierwsza pomoc,
 • kino letnie- cykl spotkań
 • inne działania animacyjne, integracyjne, aktywizacyjne i włączające społecznie uczestników projektu, realizowane przez animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano udział osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami regulaminu rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie osobiście dokumentów do Urzędu Gminy Gruta lub przesłanie pocztą tradycyjną formularza rekrutacyjnego na adres Gruta 244, 86-330 Mełno.

Rekrutacja trwa od 29.01.2021-15.02.2021 r.

Uwaga!
W związku brakiem osób chętnych do udziału w projekcie, proces rekrutacji zostaje wydłużony do 26.02.2021 r., zgodnie z zapisami § 6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.

 

Uwaga!

W dniach 21.04. – 30.04.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. “Aktywnie w Dolinie Osy” (szczegółowe warunki określa Regulamin rekrutacji- w załączeniu).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z urzędem Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, pokój 12  w godzinach urzędowania. Osoba do kontaktu: Natalia Olechnowicz-Mućka, tel. 56 46 83 121, adres e-mail n.olechnowicz@gruta.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Aktywnie w Dolinie Osy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

Wartość projektu: 52 680,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 50 000,00 zł