Zmiana godzin pracy Urzędu w wybrane dni grudnia 2019 r.

Informujemy o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Gruta w wybrane dni grudnia 2019 r.:
13.12.2019 r. – Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00
24.12.2019 r. – Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00
27.12.2019 r. – Urząd tego dnia będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 14 grudnia 2019 r..
W sobotę Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-14:00.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

09.12.2019 w godz. 0830-1030 Nicwałd 4,5,8, Pokrzywno 1-8, Marusza 4, Stary Folwark 1-4

09.12.2019 w godz. 0830-1430 Plemięta 3,7 EW, 8 EW, 9 EW

10.12.2019 w godz. 1030-1300 Mełno 10, Okonin 1-7.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Szanowni  Państwo !

Zbliżają się ferie zimowe dla  województwa  kujawsko-pomorskiego od 31.01.2020r. do 09.02.2020r.,Fundacja „Szansa dla Gmin” z siedzibą Al. Jerozolimskiej 11/19 lok.14, 00-508 Warszawa jest organizatorem zimowiska „KWATERY PRYWATNE” – Sieczka w Poroninie, ul. Jana Kasprowicza 41A, 34-520 Poronin.

  Zapraszamy do udziału w zimowisku dzieci do 16 lat (najstarszy 2004 rocznik). W zimowisku mogą uczestniczyć dzieci , których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, niezbędne będzie zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS. Turnus trwa 10 dni (9noclegów) od 31.01.20r. do 09.02.20r. koszt to 550,00zł.

         Osoby zainteresowane skorzystaniem z wypoczynku proszone są o telefoniczny kontakt do 12.12.19r. do dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Grucie Pani Hanny Szumotalskiej Tel. 530 443 373.

Konsultacje Społeczne w Plemiętach

PrzechwytywanieZapraszamy w środę, 4 grudnia na spotkanie w ramach realizacji projektu “Partycypacja w Planowaniu” w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.

Spotkamy się z urbanistą, który opowie nam dokładnie o co chodzi w miejscowych planach zagospodarowania terenu, będzie czas na zadanie nurtujących pytań z tego zakresu. Wspólnie naniesiemy Państwa uwagi na mapy, tak aby wszystko stało się jasne i czytelne.

Nie masz co zrobić z dzieckiem? Przyprowadź je do nas – nasza animatorka zapewni im moc atrakcji!

Na koniec spotkania zaprosimy na wspólne grillowanie. Listopadowa aura nam nie straszna!

Wspólnie zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach!

Poniżej prezentujemy broszurę na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – znajdą tam Państwo informacje co w praktyce oznaczają te dokumenty, co się z nimi wiąże.

Przypominamy również, że mogą Państwo udzielić nam informacji w ankiecie internetowej: klikamy w link

https://www-1.survio.com/survey/d/A3D1W3T3D6M9A2U2X

bądź napisać do nas na adres mailowy: konsultacje@gruta.pl

Spotkanie możliwe jest dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich odbiorem proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 9 grudnia 2019 r. Informację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 13 lub Biurze Obsługi Interesanta.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Gruta

                                                                                                 /-/ Waldemar Kurkowski


Załączniki

Wieczornica w Szkole Podstawowej w Grucie

2 września 1939 r. w godzinach popołudniowych została przerwana świetnie się zapowiadająca kariera młodych lotników z III Dywizjonu Myśliwskiego 4. Pułku Lotniczego z Torunia: kpt. pil. Floriana Laskowskiego, ppor. pil. Władysława Urbana i kpr. pil. Benedykta Mielczyńskiego. Wszyscy oni otrzymali rozkaz przeprowadzenia interwencji naziemnej w okolicy Gruty i zaatakowania niemieckich jednostek poruszających się szosą biegnącą z Łasina do Radzynia Chełmińskiego. Wykonując powierzone im zadanie dostali się pod silny ostrzał niemieckiej obrony przeciwlotniczej w rejonie Dąbrówki Królewskiej. Pociski z 20 milimetrowego działka Flak 30 strąciły samolot P11c ppor. Urbana, który rozbił się w Rogóźnie i kpr. Mielczyńskiego, którego maszyna runęła na ziemię w okolicach Kłódki. W tym samym czasie nad Grutą  uległ zniszczeniu samolot P11c, który pilotował sam dowódca III Dywizjonu Myśliwskiego 4. Pułku Lotniczego kpt. pil. Florian Laskowski osobiście prowadząc swoich żołnierzy. 80. Lat po tych wydarzeniach dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie oraz historyk Tomasz Piwowarski zorganizowali spotkanie poświęcone wydarzeniom z 2 września 1939 r. Na spotkanie z historią najnowszą przybyli m.in. wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, ks. kanonik Henryk Szczodrowski oraz gość specjalny pani Regina Kalbarczyk będąca siostrzenicą płk. Laskowskiego. Na widowni w szkolnej sali gimnastycznej zasiedli mieszkańcy naszej gminy oraz przybyli miłośnicy historii z Łasina, Radzynia Chełmińskiego i Grudziądza aby wspólnie obejrzeć film z udziałem gruckich uczniów „Florian Laskowski. Ja poprowadzę tę eskadrę” i wysłuchać gawędy ppłk. Macieja Kurkiewicza i pana Remigiusza Gadacza o ppor. Urbanie i kpr. Mielczyńskim. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wyposażenia pilota Lotnictwa Wojsk Lądowych, przygotowana przez żołnierzy  49 Bazy Lotniczej z Pruszcza Gdańskiego. Wszyscy zaproszeni goście mogli przymierzyć i poczuć ile waży spadochron oraz jak działa noktowizor umieszczony na hełmie pilota, z czego chętnie korzystali. Pokazowi wyposażenia towarzyszyła krótka prelekcja o zadaniach wykonywanych przez żołnierzy z 49 Bazy Lotniczej, a młodzież chętnie sięgała po lotnicze gadżety, wśród których popularnością cieszyły się lotnicze kubki oraz komiks „Karasie nad Radomskiem”. Przy kawie  oraz pysznym cieście czas płynął szybko, a zgromadzeni w szkole w Grucie goście jeszcze przez długi czas rozmawiali ze sobą i wymieniając uwagi na temat filmu i wrześniowych wydarzeń sprzed 80.lat.

Aktywizacja i animacja wsi – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych – promocja dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości, postaw pro przedsiębiorczych na terenie objętym LSR na lata 2016- 2023 LGD „Vistula – Terra Culmensis”, inspirowanie do podejmowania działalności, do rozwoju istniejącej działalności, promocja konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula – Terra Culmensis”.

Więcej na stronie LGD Vistula: Kliknij, aby przejść do strony


Załączniki

„Klub Seniora sposobem na aktywność”

Data dodania: 31.10.2019 r.
godz. 9:29

logo

Gminne Centrum Kultury w Grucie   od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. realizuje
Projekt objęty grantem  pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019r. do 31.08.2020r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi 40.788,50zł  i obejmuje środki z EFS  w postaci grantu w wysokości 38.749,07zł , wkład własny 2.039,43zł.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie uczestników poprzez zastosowanie czterech instrumentów aktywnej integracji.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

spotkanie inaugurujące
– spotkania z psychologiem
– spotkania integracyjne z animatorem
– zajęcia z dietetykiem
– zajęcia rehabilitacyjne
– wyjazdy studyjne
– spotkanie podsumowujące

 

UWAGA – ZMIANA NR KONT BANKOWYCH DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały wyodrębnione nowe indywidualne numery rachunków bankowych, na  które należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Urząd Gminy Gruta informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta należy wpłacać na indywidualne konto,  którego nr otrzymaliście Państwo, za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

Harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.

W załączeniu prezentujemy harmonogram wywozu śmieci na 2020 rok.


Załączniki

PROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW

stopkaPROGRAM AKTYWIZACJI ROLNIKÓW – KURSY I STAŻE DLA ROLNIKÓW
01.04.2019 – 30.06.2020

Projekt jest skierowany dla kobiet i mężczyzn, którzy podlegają wszystkim ubezpieczeniom w KRUS, chcieli by podjąć pracę zarobkową poza rolnictwem i zamieszkują teren województwa kujawsko – pomorskiego. Jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
Aby przystąpić do projektu należy: wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (nie starsze niż 30 dni roboczych) lub odcinek z KRUS o składkach jakie należy zapłacić. Dla każdego uczestników przewidziano kursy i szkolenia a po ich ukończeniu 5 miesięczny staż z stypendium w wysokości 1305,94 zł / m-c brutto (w ramach szkolenia i staży wszyscy uczestnicy mają opłacane składki zdrowotne oraz emerytalno – rentowe). Staż można odbyć w miejscu wybranym przez siebie. Pomagamy w poszukiwaniu miejsc odbywania staży. Kursy oraz staż będziemy starali się realizować na terenie gminy w której Państwo zamieszkują tak aby ułatwić chętnym możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.
Udział w projekcie to dobry sposób, na podratowanie domowych budżetów gospodarstw rolnych. Jest to jedyny tego rodzaju projekt dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu w KRUS na tych terenach. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1044 zł, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.
Przykładowe kursy możliwe do realizacji w ramach projektu: pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, pracownik robót wykończeniowych (kursy możliwe do zrealizowania w pobliżu miejscowości Państwa zamieszkania), kurs wózków jezdniowych, operator koparko – ładowarki (kursy realizowane we Włocławku, dojeżdżający do Włocławka otrzymują zwrot kosztów dojazdu).
Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z Centrum Edukacji i Kultury ZENIT we Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pod numerem telefonu 54-426-26-66 lub z Arkadiuszem Jąkalskim pod numerem telefonu 693-518-176.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I UDZIAŁU W PROJEKCIE

I ROCZNICA NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE IM. BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

Dzień 12 października już na zawsze będzie jedną z ważniejszych dat w kalendarzu naszej szkoły. To właśnie tego dnia, rok temu nadano szkole imię wspaniałego człowieka jakim niewątpliwie był Stefan Wincenty Frelichowski.
Ten dzień spędziliśmy wspólnie: uczniowie-rodzice-nauczyciele. Za co serdecznie dziękujemy!

Tego dnia wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu naszych uczniów, byliśmy świadkami pięknej rywalizacji klas w quizie dotyczącym życia naszego Patrona, idąc jego śladami wzięliśmy udział w biegu patrolowym ( cóż to była za rywalizacja!!!) i spędzaliśmy wspólnie czas przy ognisku i poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim Dzieciom za wspaniałą zabawę, Rodzicom, bez których ten dzień nie byłby tak wspaniały i oczywiście przedstawicielom Gminy Gruta.

Konsultacje społeczne w Wiktorowie

Spotkaliśmy się w Wiktorowie by razem zadecydować! Mieszkańcy Wiktorowa 24 października przybyli do świetlicy wiejskiej, by spotkać się z geodetą i wspólnie przedyskutować założenia miejscowych planów zagospodarowania. Jest to ważna kwestia dla terenów, które znajdują się pod bezpośrednim wpływem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Każdy mógł skorzystać ze spotkania konsultacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i zabaw. Niezawodna Pani Natalia zadbała, by dzieciaki fajnie spędziły czas! Natomiast po spotkaniu na wszystkich uczestników czekał, pewnie już ostatni w tym sezonie, grill! Były gadżety, nagrody, pyszna kawa! Wszystko po to, by w przyjemnej atmosferze, zwiększyć świadomość o celowości i wadze miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni.
Mieszkańcom Wiktorowa serdecznie dziękujemy!
A już teraz zapraszamy Mieszkańców Plemiat na podobne spotkanie–widzimy się już w listopadzie!


Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. “Partycypacja w Planowaniu”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Program Operacyjny wiedza edukacja rozwój.

OŚWIADCZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

              W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi na portalu społecznościowym, publikuję oświadczenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 23 września badał jakość wody pobranej z dwóch punktów kontrolnych ( Zakład Doświadczalny Mełno – Mełno 4, SUW Mełno), wodociągu publicznego Mełno, gdzie w jednym z punktów monitoringowych (tj. ZDiZ – Mełno 4) stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego. W tym miejscu liczba bakterii grupy coli pochodzenia środowiskowego, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na poziomie 2 jednostek na 100. W tym samym dniu w ramach kontroli monitoringowej pobrano wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie, z której docelowo zaopatrywani są mieszkańcy Mełna – w próbach tych nie stwierdzono przekroczeń.

Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia obejmuje, przypadki stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych (przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, badań jakości wody wyklucza­jących obecność w badanej próbce parametru E. coli i enterokoki). Ponadto warunkiem koniecznym w tej sytuacji jest uznanie, iż stwierdzona niezgodność jest nieistotna, czyli nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów (samo wykluczenie parametrów mikrobio­logicznych już daje podstawę do takiego stwierdzenia, niemniej jednak mogą się zdarzyć sytuacje drastycznego przekroczenia innych parametrów, nieprzewidzianych okoliczności – stąd takie zastrzeżenie), a drugim koniecznym warunkiem jest jednoczesne podjęcie przez producenta wody odpowiednich działań naprawczych. Przekroczenie wskaźnikowych para­metrów mikrobiologicznych może świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wody, dlatego też istotne jest właściwe zdiagnozowanie takiej sytuacji poprzez zwiększenie liczby punk­tów poboru próbek wody.

Nadrzędną rolą lokalnego samorządu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz warunków sprzyjających zdrowiu. Jednocześnie nie mogę się zgodzić z zarzutem, że Gmina Gruta  nie powiadamia Mieszkańców o wynikach badań. Wszelkie tak ważne komunikaty publikowane są na oficjalnej stronie: www.gruta.pl, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od „Sanepidu”.

Taka procedura została spełniona ostatnio. Dodatkowo powiadomiony został sołtys Wsi Mełno Cukr., aby w przypadku pytań mieszkańców mógł niezwłocznie udzielić informacji. Same badania trwają kilka dni, by ewentualne bakterie mogły się uaktywnić, w związku z czym wyniki oraz wszelkie decyzje otrzymujemy z opóźnieniem

Woda obecnie dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdzają wyniki badań wody pobranej z ujęcia oraz innych punktów kontrolnych zlokalizowanych na obszarze wodociągu publicznego Mełno.

 

z up. Wójta

Przemysław Szczepanowski

Zastępca Wójta

Grucka Noc Bibliotek

W piątkowy chłodny wieczór o godzinie 18.00 do Biblioteki przybyło 15 młodych ludzi. Przybyli z kołdrami, kocami, śpiworami, poduszkami, ale też przemycił się nawet spory miś – przytulak. Przyszli zobaczyć co takiego dzieje się w Bibliotece w nocy i się dowiedzieli, że: można było obejrzeć świetny film (zabawny, wzruszający) „Ptyś i Bill”, że można grać w nieskończone ilości gier; bawić się literacko, sportowo, a na pewno DOBRZE!!

Sporo młodych ludzi ubranych było w specjalne stroje piżamowe, czym dodali wiele uroku naszej Nocce! W tych też strojach przeszli z nami na plac koło szkoły Podstawowej w Grucie, gdzie Bibliotekarka Kasia także zorganizowała Noc Bibliotek dla swoich uczniów. Tam, przy pomocy wspaniałych strażaków z OSP Gruta (wielkie dzięki Chłopaki!!) rozpaliliśmy mega grilla i zajadaliśmy się kiełbaskami, paluszkami rybnymi (pychota!!) czy grillowanym chlebem. Było mega fajnie! a potem były konkurencje sportowe, wszak trzeba było się rozgrzać w ten zimny czas. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Kolejnym wyzwaniem było wspólne, już teraz ponad 30-osobowe przejście przez ciemny (brrr!!!) park, gdzie podobno straszyło. Jednakowoż wszyscy wróciliśmy bezpiecznie do Biblioteki Publicznej, gdzie wszyscy znaleźli sobie miejsce – za regałem, pod regałem, pod stołem, nad stołem, etc…

Po słodkim poczęstunku zaczęły się zabawy i gry. Był też, a jakże!, czas na czytanie i na flirt z Hłaską. Kiedy o 23.00 rodzice zaczęli przychodzić po swoje dzieci słychać było jeden jęk – że to już tak szybko!! być może zrobimy jakieś biblioteczne piżama party we ferie….kto wie…chętny na pewno nam nie zabraknie J

Dzięki wielkie za wspólną zabawę! Jesteście super!

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta Gminą Online! Od dzisiaj uruchomiliśmy ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA, dzięki któremu możecie Państwo sprawdzić stan swoich płatności za wodę, podatki czy śmieci. Za wszystkie te usługi zapłacicie Państwo również bezpiecznym przelewem on-line. Już wkrótce rozszerzymy te możliwości.

Zapraszamy do korzystania z EBOI+ za pośrednictwem strony:

https://eboi.gruta.pl

Dostęp możliwy jest za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Nie masz Profilu Zaufanego? Przyjdź do Urzędu lub skorzystaj z aplikacji swojego banku.

eboilogo

Strategia Rozwoju Gminy Gruta

70835374_389780248381521_8172464045706706944_nJuż w przyszłym tygodniu startujemy ze spotkaniami dot. budowy STRATEGII ROZWOJU GMINY GRUTA!

⌚️We wtorek o 19:00 w Urzędzie Gminy Gruta czekamy na Mieszkańców Nicwałdu, Annowa i Pokrzywna!
⌚️W czwartek, również o 19:00 w URZĘDZIE GMINY GRUTA, czekamy na Mieszkańców Boguszewa, Kitnowa, Mełna ZZD, Mełna Cukrowni oraz Gołębiewka!

Czekamy na Wszystkich – począwszy od dzieci i młodzieży, przez rodziców dzieci przedszkolnych, szkolnych, po osoby pracujące w rolnictwie, przedsiębiorców, pracowników, którzy codziennie dojeżdżają do miejsc pracy, osoby bezrobotne, osoby w wieku senioralnym! Radnych, sołtysów, członków stowarzyszeń, instytucji kultury.
Każdy głos ma znaczenie w naszej dyskusji o potrzebach i Państwa oczekiwaniach!

Pierwszy raz w naszej Gminie zapraszamy na spotkanie w formule World Cafe!

Nie masz z kim zostawić dzieci? Żaden problem – zabierz je ze sobą! Z nami nikt nie będzie się nudził!

Informacja

Zgodnie z Uchwałą nr IX/52/19 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019r. informujemy, że z dniem 31.12.2019 likwiduje się samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmie Urząd Gminy Gruta.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie w likwidacji
mgr inż. Rafał Zieliński

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przywrócenia w Gminie Gruta posterunku policji.

Po niemal 7 latach od zamknięcia w Grucie posterunku policji, podpisano w dniu dzisiejszym list intencyjny w sprawie jego przywrócenia.

List intencyjny podpisał Wójt Gminy Gruta, Waldemar Kurkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Na spotkaniu obecna była również poseł Joanna Borowiak, osoba, która od początku poparła inicjatywę przywrócenia posterunku policji
w Grucie, aktywnie wspierała Wójta, a także pozyskała poparcie inicjatywy od Ministra Spraw Wewnętrznych, Jarosława Zielińskiego.

Dodatkowo na spotkaniu obecny był Komendant Miejski Policji w Grudziądzu insp. Dariusz Knoff.

To bardzo dobry dzień dla Mieszkańców Gminy Gruta. – tak podsumowała podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego poseł na Sejm Pani Joanna Borowiak, która podziękowała Wójtowi za dobrą współpracę.

W miejscach, w których przywrócono posterunek policji w sposób znaczący wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród mieskzańców.

Jest to wyraz idei, która przyświeca całej Polskiej Policji – by policja była blisko społeczeństwa. Obecnie funkcjonuje już 9 przywróconych posterunków policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a będą kolejne – zapewnia Komendant Wojewódzki Policji insp. P. Spychała.

Wójt Gminy Gruta wskazuje na potrzebę przywrócenia posterunku policji jako woli Naszych Mieszkańców i deklaruje:

– Mam nadzieję, że uda się przywrócić posterunek policji do końca przyszłego roku.

Ponad milion złotych na drogę w Gołębiewku! Kolejna droga gminna zostanie naprawiona!

Tym razem będzie to droga gminna nr 041412C Gołębiewko – Boguszewo. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych  gmina Gruta otrzyma 1 342 591,00 zł na przebudowę odcinka drogi. Stanowi to 80% kwoty zadania. Przebudowa
ma zostać zrealizowana w 2020 r. Wójt Gminy Gruta w dniu 17 września odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego voucher na drogę. O kolejnych etapach wyczekanej przez mieszkańców inwestycji drogowej będziemy Państwa informować na bieżąco.

Tekst: OK/foto: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach i w Wiktorowie!

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta zaprasza do wypełnienia ankiety, która dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Plemiąt i Wiktorowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawny, który pokazuje, jak może zmieniać się przestrzeń – czy i gdzie mogą powstać nowe budynki, jakie funkcje będzie spełniać przestrzeń, czy powstaną nowe drogi i inna infrastruktura techniczna.

Państwa opinie pomogą w przygotowaniu projektu, który będzie odpowiadał potrzebom Mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Gminy Gruta.

Ankieta jest elementem konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat projektu planu miejscowego dostępne są na stronie Gminy Gruta www.gruta.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”. Wyniki badania pozostaną anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety – Kliknij tutaj aby przejść do ankiety

21.09.2019 r. IV Rajd Pieszy z LGD Vistula – Fortyfikacje Twierdzy Chełmno.

pplak2109ZDOBĄDŹ „ FORTYFIKACJE TWIERDZY CHEŁMNO” Z LGD VISTULA – IV EDYCJA RAJDU PIESZEGO.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Vistula do wzięcia udziału w IV Rajdzie Pieszym pn: „ Fortyfikacje Twierdzy Chełmno – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, który odbędzie się 21 września 2019 r.

Więcej szczegółów pod adresem: LGD Vistula

Patriotyczne powitanie roku szkolnego w Grucie

Patriotyczne powitanie roku szkolnego w Grucie

Dłużej niż zwykle trwała w gruckiej szkole akademia otwierająca rok szkolny 2019/2020. Najobszerniejszą jej częścią był ceremoniał uświetniający akt nadania stopnia pułkownika patronowi kpt. Florianowi Laskowskiemu. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. i poświęcenia nowego sztandaru przez Księdza Biskupa Wiesława Śmigla. Ceremoniał wojskowy przy grobie płk. Laskowskiego przebiegł z udziałem władz gminy z Wójtem Waldemarem Kurkowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Dysiem, licznie przybyłych zaproszonych Gości, m.in. wicewojewody Józefa Ramlaua, senatora Andrzeja Mioduszewskiego, poseł Joanny Borowiak, starosty powiatu grudziądzkiego Adama Olejnika, a także przedstawicieli Kuratorium Oświaty: wicekurator Marii Mazurkiewicz i starszego wizytatora Ireny Zielińskiej. Nie zabrakło oficerów wojska polskiego i innych służb. Po odsłonięciu nowej płyty na mogile, z informacją o awansie kpt. Laskowskiego na stopień pułkownika dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z dnia 3 kwietnia 2019 r., w Szkole Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie odbyła się druga część uroczystości. Podczas akademii dyrektor szkoły przekazał gratulacje od Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  odczytał okolicznościowe listy od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera, Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niespodzianką dla zebranych był udział miłośników lotnictwa: Jolantą Przybylak, toruńską  spadochroniarką,  szybowniczką  i pilotką oraz Remigiuszem  Gadaczem  z Klubu Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy. Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie składają wielkie podziękowania za upominki, listy gratulacyjne, moc miłych słów od tylu Przyjaciół i Sympatyków szkoły. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Jolanty Przybylak za ofiarowanie szkole w Grucie oryginalnej i cennej pamiątki z 1939 roku – odznaki pułkowej 4. Pułku Lotniczego. Podsumowaniem akademii była projekcja filmu o losach płk. Laskowskiego, z udziałem uczniów, który powstał dzięki wydatnej pracy Jerzego Strużyny, ks. Kamila Pańkowca, Janiny Śródki, Tomasza Piwowarskiego. Jeszcze jedną znaczącą atrakcją była kolekcja falerystyczna zaprezentowana przez  płk. Jacka Treichela z Pokrzywna – setki odznak pamiątkowych wzbudziły zainteresowanie uczestników uroczystości.
Taka uroczystość to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie w historii naszej podstawówki!

FOTO: Jerzy Strużyna JEST

« 2 z 8 »

Mobilna Zbiórka 2019

Informujemy, że w dniach od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych. Zbiórka będzie polegała na otwarciu dla Państwa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w miejscowości Zakurzewo w/w terminie. Po okazaniu dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odpady komunalne na terenie Gminy Gruta będzie możliwość nieodpłatnego dostarczenia następujących odpadów:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niekompletny sprzęt RTV/AGD nie stanowi przedmiotu zbiórki)
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej),
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0.25 m3.

Zbiórka prowadzona przez Gminę Gruta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Gruta – nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej. Zbierane będą tylko odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

UWAGA!!!

Mieszkańcy, którzy będą mieli bardzo dużo odpadów wielkogabarytowych, bądź poremontowych itp. a nie posiadają transportu, aby samodzielnie zawieźć odpady
w wyżej wskazane miejsce mogą wynająć sobie kontener na: gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe. Chętni mieszkańcy chcący wynająć kontener muszą pamiętać o tym, że nie będą mogli wrzucać do niego wszystkich odpadów razem. Każda frakcja musi być zbierana oddzielnie. Płatność za wynajem jednego kontenera wynosi 50 zł na tydzień, natomiast transport 2,5 zł/km liczone w dwie strony za podstawienie oraz zabranie. (Kilometry liczone będą od Zakurzewa).
Chętni mieszkańcy chcący wynająć sobie kontener muszą zgłosić się do Urzędu w celu wypełnienia pisemnego zlecenia.