Odbiory odpadów zapewni MWiO Grudziądz


Szanowni Państwo

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku usługa odbioru odpadów komunalnych odbywać będzie się za pośrednictwem nowej firmy Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Grudziądz.

W związku z powyższym od dnia 04.12.2018 r. będą dostarczane do Państwa nowe pojemniki na odpady komunalne.

Odbiór odpadów z nowo dostarczonych pojemników odbywał się będzie od miesiąca stycznia 2019 roku.

Do końca grudnia 2018 roku odbiory odpadów będą wykonywane przez obecnie obsługująca firmę.