41. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ


Nicwałd OTWP Słup OTWPW naszych gminnych szkołach rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca 2018 roku turniej odbył się w dwóch placówkach oświatowych: Nicwałdzie i Słupie. W najbliższych dniach swoją wiedzą popiszą się uczniowie podstawówek w Plemiętach, Boguszewie i Grucie. Przypomnijmy, że rywalizujący podzieleni są na dwie grupy wiekowe, pierwsza obejmuje uczniów z oddziałów 1-6, druga to klasy siódme i gimnazjalne.

Pierwszy etap to rozwiazywanie testów. W Nicwałdzie udział wzięło siedmioro uczniów, dwie w grupie pierwszej, pięć w drugiej. Analogicznie w Słupie: jedenaście i jedna.

Turniej, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziła druhna Hanna Szumotalska, przy współudziale nauczycieli.

Zwycięzcy w poszczególnych szkołach spotkają się na rywalizacji gminnej, najlepsi w poszczególnych grupach awansują na turniej powiatowy. Później jest szczebel wojewódzki i krajowy.

Uczniom, dla których wiedza pożarnicza jest sprawą ważną, życzymy jak najlepszych lokat i zakwalifikowania się przynajmniej do turnieju wojewódzkiego.

(r)