Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Z okazji Dnia Sołtysa życzymy wszystkim Sołtysom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Składamy także serdeczne podziękowania za współpracę, Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.