Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie.


Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie zmienił siedzibę:
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni i asystent rodziny znajduje się w pomieszczeniach budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie .
DZIAŁ RODZINA w skład którego wchodzą: Świadczenia 500 plus oraz Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne znajduje się w budynku Urzędu Gminy Gruta w pomieszczeniach przed Bankiem Spółdzielczym
DZIAŁ KSIĘGOWY I ADMINISTRACJI oraz KIEROWNIK również znajduje się w budynku Urzędu Gminy Gruta w pomieszczeniach przed Bankiem Spółdzielczym.