Ziemia jest tylko jedna, nie zwlekajmy z pomocą!


Już trzy miesiące wcześniej na lekcji plastyki zaczęliśmy przygotowania do realizacji projektu z plastyki, pod kierunkiem nauczycielki Hanny Mrozińskiej. Po dyskusji wszyscy zgodzili się, że podejmiemy działania związane z Dniem Ziemi. Ustalono, że głównym hasłem projektu będzie Ziemia jest tylko jedna – nie zwlekaj z pomocą. Działania zaplanowano w od 16-20 kwietnia 2018 roku. Przedsięwzięcie było tematem plakatów, które – w drodze losowania – otrzymały poszczególne klasy, a wykonane zostały 16 kwietnia. I tak: klasa zero miała temat Nasza Ziemia jest radosna, bo już przyszła wiosna, klasa pierwsza Opakowania produktów eko, druga Zdrowa żywność, trzecia Każdemu sercu bliska ochrona środowiska, czwarta Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska, piąta Śmieci segregujesz- Ziemię ratujesz, szósta Niszczymy las – nie będzie nas. Wszystkie plakaty zaprezentowano w sali gimnastycznej.

18 kwietnia uczniowie zostali zaproszeni przez członków Koła Łowieckiego Sokół do ich budynku w Dąbrówce Królewskiej. Myśliwi bardzo interesująco opowiadali o zwierzętach żyjących w pobliskich lasach. Kiedy w którymś momencie padło z ich strony pytanie, czym zajmuje się myśliwy, większość naszych wychowanków odpowiedziała, że „strzela do zwierząt”. Nie była to pełna odpowiedź. Otóż, jak wyjaśnili myśliwi, osoba polująca bardzo dużo czasu poświęca opiece nad zwierzętami i dba o przyrodę, a także o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Myśliwy to przede wszystkim ktoś, kto w szerokim znaczeniu zajmuje się gospodarką łowiecką (między innymi dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym).

Po ciekawych opowieściach przed Sokołówką czekała na nas niespodzianka – ognisko z pieczeniem kiełbasek i coca-cola. Posileni pojechaliśmy do lasu, a tam… przepiękne kępy przylaszczek, białe dywany zawilców i zapracowane mrówki, naprawiające swój „domek” po zimie. Wielką ciekawość wzbudziło żerowisko bobrów. Podziękowaniem z naszej strony dla myśliwych była wykonana z origami pszczoła przez Krzysia Czarneckiego z siódmej klasy

19 kwietnia – spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby wykazać się wiedzą przyrodniczo- ekologiczną. Klasy otrzymały zadania właściwe do swojego wieku. Wyniki przedstawiają się następująco: Klasa 0 -7,5/9, I-20/47, II-24/47, III- 5/47, IV-18/20, V-18/20 i VI-17.5/20. Kolejną atrakcją w tym dniu był pokaz mody eko, uczestniczyło w nim 21. uczniów. Przy ocenie, jury brało pod uwagę materiał, z którego został wykonany ubiór (gazeta, tektura, krepina, karton). Skala ocen 1-6. Najwyższą punktację otrzymały Zuzia Piątkowska i Weronika Nowaczek, a po 5 pkt. Konrad Pakuszewski kl.0 i Julia Dubilis z trzeciego oddziału. Po południu w klasach uczniowie siódmego oddziału przeprowadzili warsztaty (np. jak z butelki plastikowej wykonać prosty kwietnik).

Przez cały tydzień w szkole można było zakupić torby wielokrotnego użytku. Pieniądze przeznaczone zostały na karmę dla zwierząt schroniska w Węgrowie.

Serdeczne podziękowania należą się paniom Agnieszce Abramek i Małgosi Nowaczek za pięknie uszyte torby. Akcja z ich zakupem jeszcze trwa, bo popyt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Satysfakcja jest tym większa, bo w ten sposób ograniczy się zakup toreb plastikowych zaśmiecających planetę.

Panie w prezencie otrzymały piękne łabędzie z orgiami wykonane przez Krzysia Czarneckiego.

20 kwietnia – podsumowanie projektu, do szkoły zaproszono m.in. Renatę Kurkus – inspektora ds. oświaty, Agnieszkę Abramek – sołtys wsi Plemięta i Piotra Szynkowskiego – przewodniczącego Rady Gminy. Obecni byli nauczyciele, w tym dyrektor Iwona Węcławska. Pod kierunkiem uczennic klasy siódmej i nauczyciela plastyki przygotowano przedstawienie o tematyce ekologicznej, wystąpili uczniowie z klas 0-5 i zespół Papugi.

Na zakończenie projektu obok szkoły posadzono kasztanowca, który wkrótce otrzyma imię wyłonione w drodze uczniowskiego konkursu.

Uczniowie i opiekun projektu kierują szczególne podziękowania pod adresem dyrektor placówki. Dziękują też koleżankom i kolegom, którzy aktywnie brali udział w przedsięwzięciu.

Organizatorzy mają nadzieję, że w każdym z uczestników projektu zostało trochę chęci do dalszego działania na rzecz naszej planety i jej ochrony.

« z 2 »

(HM) Foto RAS