Żeby uśmiech był piękny…


arletaszulcKształtowanie codziennych nawyków właściwej  higieny jamy ustnej od najmłodszych lat, zwiększa szanse na zdrowe zęby przez całe życie. W związku z powyższym w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbyła się edukacyjna akcja prozdrowotna, mająca na celu propagowanie profilaktyki i higieny jamy ustnej oraz zdrowego odżywiania wśród dzieci.

Podczas spotkania dzieci uzyskały podstawową wiedzę na ten temat, odbyły instruktaż prawidłowego mycia zębów na modelu sztucznej szczęki, otrzymały też upominki i chętnie pozowały do zdjęć w białym fartuchu.

Arleta Szulc