Zebranie wyborcze w Salnie.


Podczas dzisiejszego tj.13.06.2022 r. zebrania sołeckiego pożegnaliśmy ustępującego sołtysa Pana Henryka Mrozińskiego, który z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa. Z czterech zgłoszonych kandydatów, większością głosów nowym sołtysem została wybrana Pani Marzena Matuszewska. Wójt Gminy Gruta w ciepłych słowach podziękował ustępującemu sołtysowi za jego wieloletnią służbę, jak również pogratulował nowej Pani Sołtys i całej Radzie Sołeckiej zaufania od mieszkańców wsi, zapewniając jednocześnie o wsparciu i pomocy gminy. Dziękujemy raz jeszcze Panu Heniowi za lata dobrej i owocnej współpracy, a nowo wybranej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości i realizacji postawionych sobie celów i planów. Powodzenia!