Zebranie kombatantów


Po kilkuletniej przerwie, w Gminny Centrum Kultury 10 grudnia 2018 roku spotkali  się członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Grucie.

Zebranie zwołała prezes Bernadeta Neumann i jego jedynym punktem miało być zawieszenie działalności Koła. Powód takiej decyzji był jeden: kombatanci zrzeszeni w Gminnym Kole to ludzie już bardzo sędziwi, nierzadko schorowani. Jak na początku  zaznaczyła pani B. Neumann: „Praktycznie działalność nasza polega na płaceniu składek”.

Na zebranie zaproszony został wójt Waldemar Kurkowski. – Jestem zaszczycony, że mogę być z państwem, że mogę spotkać się z tymi, którzy przeżyli wojnę, walczyli o wolność Polski. Chylę przed państwem czoła – zaczął prowadzący samorząd. Następnie podkreślił,  że jako wójt chciałby pomóc kombatantom w ich działalności i zaapelował, by nie  rozwiązywać Koła.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ewentualnym dalszym prowadzeniem gminnego Koła. B. Neumann nadmieniła wójtowi, że kombatanci chcieliby, aby ich honorowym  prezesem została Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. – Bardzo dobrze współpracuje się nam  z tą panią, zawsze możemy na nią liczyć – podkreśliła obecna pani prezes.

Wójt również zaakceptował takie rozwiązanie. H. Szumotalska wstępnie wyraziła zgodę, jednak ostatecznie o prowadzeniu Koła zdecyduje po omówieniu niebawem kilku zasadniczych spraw właśnie z wójtem W. Kurkowskim i B. Neumann.

Podczas spotkania Bernadecie Neumann wręczony został Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, przyznany przez Zarząd Główny. Aktu udekorowania dokonała sekretarz Koła Celestyna Dubowska.

Był jeszcze jeden miły, ale już bożonarodzeniowy akcent, dyrektor H. Szumotalska przekazała wójtowi stroik wykonany przez instruktorki GCK.

RAS