Zebrania Wiejskie – terminarz


Tematy zebrania:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
  2. Realizacja zadań w 2018 roku.
  3. Sprawy bieżące.

Harmonogram zebrań wiejskich

zebrania