ZAWIADOMIENIE o odwołaniu zebrania wiejskiego w Kitnowie