Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta


Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu “Rocznego programu współpracy gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią zarządzenia