Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.