Zarząd OSP w Grucie z wizytą w urzędzie :)


W dniu 12 października 2021 roku w Urzędzie Gminy gościł zarząd z OSP w Grucie. Gościem honorowym był zaproszony przez Wójta Gminy Pan Stefan Falkowski – wieloletni Prezes OSP w Grucie, zasłużony druh ochotniczej straży pożarnej, człowiek “historia” gminnego pożarnictwa. Z uwagi na zakończenie pełnienia funkcji Prezesa OSP, Pan Falkowski z rąk Wójta otrzymał list gratulacyjny oraz symboliczną statuetkę jako wyraz wdzięczności za wieloletnią i pełna poświęceń służbę mieszkańcom gminy. Panu Stefanowi Falkowskiemu życzymy dużo zdrowia oraz zasłużonego odpoczynku od pełnienia funkcji publicznych.