Zaproszenie podmiotów dysponujących infrastrukturą do sprzedaży węgla.


Zapraszam Państwa do złożenia oferty, której przedmiotem jest dystrybucja węgla na zasadach preferencyjnych na terenie Gminy Gruta w ramach „Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.
Oferta cenowa powinna zawierać:
👉 koszt obsługi 1 tony węgla (tj. odbiór z punktu dystrybucji w Toruniu do punktu składowania, obsługa klienta – magazynowanie, rozważenie, załadunek.
👉Czy rozważacie Państwo możliwość transportu węgla na terenie gminy Gruta? Jeśli tak to jaki byłby ewentualny koszt dla mieszkańca.
ℹ Ofertę proszę złożyć w terminie do dnia 07.11.2022 r., godz. 12:00 na adres gruta@gruta.pl