Zaproszenie na badania profilaktyczne


Zapraszamy na badania profilaktyczne dzieci:

  • do 2 roku życia
  • w 4 roku życia
  • w 5 roku życia
  • w 6 roku życia

              W czasie wakacji w gabinecie stomatologicznym w SPZOZ Gruta u dzieci do 2 roku życia oraz w 4, 5 i 6 roku życia będą przeprowadzane badania stomatologiczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze.

         Do zabiegów stomatologicznych dziecko winno zgłosić się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym lub pod numerem tel. 564683187