ZAPRASZAMY OSOBY STARSZE


POWSTANIE KLUB SENIORA!

klub serniora

Kluby Seniora to – mówiąc najprościej – miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większość Klubów funkcjonuje przy
organizacjach pozarządowych lub ośrodkach kultury. W takim klubie można się spotkać z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi ciekawie spędzić czas. Klub Seniora ma integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania.

Z inicjatywą powołania Klubu Seniora w gminie Gruta wystąpiła dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Deklarujący chęć wstąpienia do klubu mogą się już kontaktować z Hanną Szumotalską, telefonicznie – pod numer 530443373 lub bezpośrednio.