Zapraszamy na piknik z Produktem polskim


 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grudziądzu zaprasza na organizowany w dniu 25.06.2022r w Słupskim Młynie konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowanym pod nazwą „Bitwa Regionów”.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zapraszamy