Zakończenie projektu „Spojrzenie w przeszłość”


FIOO

Spotkanie integracyjne zorganizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie zakończyło projekt „Spojrzenie w przeszłość”.

Inicjatywa ta skierowana była do 20 osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Grucie. W lipcu w tej placówce, w ramach pierwszego etapu projektu, odbyły się dwudniowe warsztaty wikliniarskie. Natomiast w sierpniu odbył się wyjazd do Torunia, podczas którego niepełnosprawni z opiekunami WTZ uczestniczyli w imprezie plenerowej pt. „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie” w Muzeum Etnograficznym, był też obiad w barze.

5 września odbył się trzeci i ostatni etap projektu, podsumowujący wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie jego trwania. Spotkanie poprowadziła Sylwia Jaszewska, kierownik WTZ Gruta i pomysłodawca projektu. Z zaproszenia w naszej placówce skorzystali: Marek Szczepanowski – wicestarosta, Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gmina Gruta, Ewa Schmidt – wiceprzewodnicząca tej Rady, Barbara Małgorzewicz – prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” (patron projektu), Celestyna Cichocka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz rodzice i opiekunowie uczestników WTZ.

Po przywitaniu gości zaprzyjaźniona z WTZ bibliotekarka Ania Fabrykiewicz poprowadziła prezentację multimedialną na temat ginących zawodów na wsi. Następnie zgromadzonym osobom przedstawiony został przebieg projektu, omówione zostały jego etapy, zaprezentowane zostały koszyki wykonane w czasie warsztatów wikliniarskich. Po podziękowaniach odbył się pokaz zdjęć i filmów nagranych podczas wydarzeń w czasie projektu.

Uczestnikom WTZ wręczone zostały dyplomy, a na koniec dnia uczestnicy zabrali do domów swoje koszyki. Po części oficjalnej zaproszeni goście zostali poczęstowani kiełbaską z rusztu, chlebem ze smalcem, drożdżówką.

W spotkaniu uczestniczyła również Anna Szatkowska z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, przedstawiciel Operatora Programu FIO BIS.  Projekt został napisany przez grupę nieformalną Aktywny WTZ (Sylwia Jaszewska, Anna Parys, Jacek Szałecki) i został sfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) w wysokości 5.000 zł. Grupa nieformalna ma nadzieję w przyszłości pozyskiwać środki na kolejne ciekawe inicjatywy.

                                                                                  S. Jaszewska. Foto: RAS i WKW