Zakończenie konsultacji społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030


Szanowni Państwo,

Gmina Gruta zakończyła prace nad Strategią Rozwoju Gminy Gruta na lata 2021-2030. Ostatnim ich etapem były konsultacje społeczne dokumentu w okresie od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021r.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Rady Gminy Gruta nr XXV/155/21 z dnia 30 marca 2021 r. Mieszkańcy mieli możliwość wnoszenia uwag poprzez dedykowany Formularz Konsultacji Społecznych.

Informujemy, iż w odpowiedzi na powyższe konsultacje nie wpłynął żaden formularz z uwagami oraz opiniami do dokumentu.